Podziel się

Łączymy się

Zarząd spółki Fabryka Formy Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie (dalej jako „Spółka”) informuje o uzgodnieniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. planu połączenia Spółki (jako spółki przejmowanej) z następującymi spółkami:

  1. Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka przejmująca”);
  2. Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółką przejmowaną);
  3. Fitness Place spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółką przejmowaną);
  4. Fitness Academy BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (jako spółką przejmowaną);

dalej Fabryka Formy S.A., Zdrofit Sp. z o.o., Fitness Place Sp. z o.o. i Fitness Academy BIS Sp. z o.o. jako „Spółki Przejmowane”.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym przejmie ich aktywa i pasywa.

Plan połączenia >>

Załączniki do planu połączenia >>

Zadaj nam pytanie

Dzień dobry

O co chcesz zapytać?

Zachęcamy także do przejrzenia naszej strony, gdzie zapewnie znajdziesz wiele ciekawych informacji na temat klubów, zajęć a także tych, dotyczących zdrowego stylu życia. Odwiedź nasz blog